Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Πάσχα 2020_1


                                                                           ΠΑΣΧΑ

Δείτε ένα  σύντομο video για τη ζωή και τα Πάθη του Χριστού.

Μπορείτε να εκτυπώσετε και να ζωγραφίσετε το Μυστικό Δείπνο στο έντυπο που ακολουθεί....