Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Θεοί Ολύμπου-Ηρακλής

Το θέμα που μας απασχόλησε στο ολοήμερο τμήμα μετά από το "Διάστημα",
 ήταν  "Οι Θεοί του Ολύμπου και ο Ηρακλής".......(δεύτερη προτίμηση των παιδιών στη φάση αναζήτησης θέματος project). 
Αφού κάναμε τα σχετικά ιστογράμματα...

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Διάστημα

Τις τελευταίες τέσσερις περίπου εβδομάδες επεξεργαστήκαμε  στο σχολείο μας, το project που είχε θέμα το Διάστημα.

Το θέμα αυτό ήταν επιλογή των παιδιών και προέκυψε μέσα από δικές τους προτάσεις και  δημοκρατικές διαδικασίες επιλογής.