Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Κανόνες για την επίσκεψη στο μουσείο

3η μέρα
Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στο να ορίσουμε τους κανόνες για να γίνει η επίσκεψη στο μουσείο  με ασφάλεια και σοβαρότητα από την πλευρά των μαθητών μας.
Έτσι λοιπόν, αφού έγινε συζήτηση και θυμηθήκαμε πάλι το πόσο σημαντικός χώρος είναι ένα μουσείο, αφού εκεί φυλάσσονται αντικείμενα σπάνια και  πολύτιμα, τα παιδιά μας υπαγόρευσαν μερικούς κανόνες  για το μουσείο.


Επίσης έγραψαν .....
 ......και υπόγραψαν!!!
Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα αποφάσισε  ποιον κανόνα  θεωρεί πιο σημαντικό και τον έγραψαν.
Να είμαστε όλοι μαζί

Να είμαστε ήσυχοι

Να μη φωνάζετε

Να ακούμε τις κυρίες
 Τέλος συμφωνήσαμε για το πώς θα φερθούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το λεωφορείο  και πως θα πρέπει να έχουμε μαζί μας το φαρμακείο του σχολείου για ώρα ανάγκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου